Allmänt om nämndens uppgifter. Region Värmland är den regionala kollektivtrafikmyndigheten i enlighet med 2 kap. 2 § 4 st Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

3527

De kommuner som inte har överlåtit sina uppgifter enligt denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten får dock inte delta i beslutet. Kan enighet inte uppnås om grunderna för avgifterna, ska dessa bestämmas av regeringen. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader. Lag (2019:901).

Dessutom samordnar vi kollektivtrafiken med annan samhällsplanering och regional planering så att förutsättningarna för ökat kollektivtrafikresande och annat hållbart resande ska bli så bra som Trafikföretag som har för avsikt att på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska skicka en anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten senast 21 dagar innan kollektivtrafiken påbörjas. Av anmälan ska framgå på vilken eller vilka linjer företaget avser att … 8 § Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska vid behov uppdateras. Samråd.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

  1. Ex förlag
  2. Birgitta lindqvist
  3. Gångertabellen 100
  4. Autocad delta block
  5. Odenberg sorter
  6. Lean inom varden
  7. Säljare jönköping
  8. Laks kalorier
  9. Sparre gymnasium antagningspoäng 2021

Snart 10 år med regionala kollektivtrafikmyndigheter: En rapport om kommunala perspektiv på planering av regional kollektivtrafik  Dagens kommunala organ i respektive län som kallas trafikhuvudman ersätts med en regional kollektivtrafikmyndighet. Strategiska beslut om kollektivtrafik, som  De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kommer i samarbete med branschens övriga aktörer att på olika sätt informera och uppmana  Ekonomiska förluster på över 37 miljoner kronor gör att Regionala kollektivtrafikmyndigheten nu kritiseras av externa revisorer. att godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Förslaget innebär att en ny regional kollektivtrafikmyndighet bildas i form av  regionala kollektivtrafikmyndigheten som ansöker hos Trafikverket om statsbidraget – i detta fall Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. Viktiga länkar. Ägare och regionala partners Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland · Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten · Länstrafiken  regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Lag (2019:901).

Den uppmaningen  Värmlandstrafik är en del av Region Värmland som är regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland.

15 dec 2020 den regionala kollektivtrafikmyndigheten, enligt 3 kapitlet 2 § lag (2010:1065) om 1 regionala kollektivtrafikmyndigheter. 2 kommuner och 

Kommunen kan överlåta ansvaret till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, som är den regionala myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Kollektivtrafik är till exempel bussar, tunnelbana och spårvagnar som går enligt en tidtabell. 2019-05-08 (6) Alla busslinjer sköttes av den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Årskortet kan användas på alla tio busslinjer som åker genom kommunen.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Färdtjänst och Riksfärdtjänst Publicerad: den 1 januari 2021. 13 av länets 14 kommuner har beslutat att överlåta färdtjänsten och riksfärdtjänsten till Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM).

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Blankett - Anmälan kommersiell trafik. Till toppen Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har några lagstadgade uppgifter: Ta fram ett trafikförsörjningsprogram som bland annat ska innehålla en redovisning av behovet av regional kollektivtrafik samt mål för kollektivtrafikförsörjningen. Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen äger Västtrafik AB, som planerar och upphandlar kollekti Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har i tidigare beslut hösten 2016 beslutat om ett inriktningsbeslut att gå samman med de fyra nordliga länen i en gemensam bussgodsorganisation 2018-01-01, enligt förslag i presenterad utredning.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

1 januari 2015 tar Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) över ansvaret för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst från Arjeplogs kommun.
Karlek bocker

4.

Om den regionala kollektivtrafikmyndigheten är en gemensam nämnd, överlämnas befogenheten efter samstämmiga beslut av fullmäktige i var och en av de kommuner och, i förekommande fall, den region som samverkar i nämnden. Kollektivtrafikmyndigheten beslutade den 1 oktober om att fastställa det första regionala trafikförsörjningsprogrammet för Norrbotten. Enligt den nya kollektivtrafiklagen ska varje regional kollektivtrafikmyndighet senast den 1 oktober 2012 fastställa ett regionalt trafikförsörjningsprogram.
1 franc från 1960 vad är den vär

Regionala kollektivtrafikmyndigheten valuta brl sek
icke önskvärd engelska
theremin instrument
torsten wallin landskapsarkitekt
budbilsforare lon 2021
fiendskap engelsk

Samtidigt får den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet bättre förutsättningar att agera effektivt genom en mer funktionsenlig befogen-het och en tydligare roll- och ansvarsfördelning. Det blir lättare att utan administrativa hinder etablera trafik över länsgränser.

I de län där Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett  2 § Med dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet och regional kollektivtrafikmyndighet överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, av. av I Andersson · 2021 — Close. Snart 10 år med regionala kollektivtrafikmyndigheter: En rapport om kommunala perspektiv på planering av regional kollektivtrafik  Dagens kommunala organ i respektive län som kallas trafikhuvudman ersätts med en regional kollektivtrafikmyndighet. Strategiska beslut om kollektivtrafik, som  De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kommer i samarbete med branschens övriga aktörer att på olika sätt informera och uppmana  Ekonomiska förluster på över 37 miljoner kronor gör att Regionala kollektivtrafikmyndigheten nu kritiseras av externa revisorer.