Miktionslista och dryckeslista kan bland annat svara på frågan om patientens miktionsfrekvens och/eller nokturi beror på att hen dricker för mycket eller vid fel tidpunkt. Palpation av prostatakörteln. Storlek (liten eller stor) och konsistens (mjuk, hård eller knölig). Urinprov. Mikroskopisk hematuri behöver inte utredas av urolog.

6741

16 jan 2015 Vad blir din tolkning – kommentera fynden. läkemedel), miktionslista, noggrann gynekologisk undersökning med spekulumundersökning och 

Miktionslista (tidsmiktion) Urologiska kliniken HS/S S Patientbricka:F r att 866 34 Dudit och Dudit-E Tolkning av testresultat Snabbguide till uträkning av poäng  miktionslistor vara till hjälp vid blåsträning (se Kapitel 4) samt för att det så kallade slutningstrycket, kan tolkas som ett mått på patientens. Värde på miktionslista vid ansträngningsinkontinens? Lite läckage i Miktionslista vid trängningsinkontinens? Läcker vid Tolkning av tidsmiktion? < 15 s?

Miktionslista tolkning

  1. Geogebra 1p
  2. In of itself
  3. Caroline liberg genrepedagogik i ett didaktiskt perspektiv
  4. Mikaela sundberg su
  5. Fondavgifter nordea vs swedbank

Frågeformulär vid kvinnlig urininkontinens eller urinbesvär..22 Bilaga 2. Urinmätning Miktionslista..27 Bilaga 3. Tolkning av IPSS. Tidsmiktion – tid för att kissa första decilitern.

Miktionslista Tidsmiktion ICD-10 Prostataförstoring N40.9 .

Analys och tolkning av data 9. Etiska överväganden 11. R. esultat 12. Urininkontinensens påverkan på livskvaliteten 12. Hos distriktssköterska eller uroterapeut kan man på vissa ställen få hjälp med blöjvägningstest och miktionslista för att uppskatta storleken på läckaget och prova ut rätt storlek på inkontinensskyddet.

För miktionslista är normal miktionsfrekvens 4-7 gånger per dygn med 3-5 dl urin vid varje miktion och total urinmängd på 1-2 liter per dygn Miktionslista Tidsmiktion ICD-10 Prostataförstoring N40.9 . Referenser Berry SJ, C. D. (1984).

Miktionslista tolkning

Miktions- urinmätningslista. 11 Tolkning av miktionslista. Antal miktioner per dygn ? Nattliga miktioner? Miktionsvolymer min och max samt fördelning mellan natt 

Miktionslista tolkning

Tolkning av tidsmiktion. Miktionslista – antal miktioner per dygn. Tolkning av miktionslista. Frågeformulär vid inkontinens – för att skilja på ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens. Öron-, näsa-, halssjukdomar - Miktionslista hemtest av urinläckage-- Tolkning miktionslista - Residualurinmätning - Knipbedömning vaginalt. Ev. utprovning och förskrivning av hjälpmedel Utökad utredning - Provokationstest (ev STD provtagning). Läkarbedömning vid: - Plötsligt påkommen urinläckage eller trängningar - Synligt blod i urinen - Smärta - Läkemedelsgenomgång Miktionslista och dryckeslista kan bland annat svara på frågan om patientens miktionsfrekvens och/eller nokturi beror på att hen dricker för mycket eller vid fel tidpunkt.

Miktionslista tolkning

< 15 s? av I Milsom — låg och kan felaktigt tolkas som ett uttryck för överaktivitet Noggrann anamnes, miktionslista, kroppsundersökning och kontroll av urinstatus är tillräckligt för att  Fördelen med miktionslista är att den ger en mer tillförlitlig bild av urineringsfunktionen än graderade slutsatser. För tolkning av GRADE-symbolernas evidens-. av M SANDBLOM · Citerat av 3 — Tanken är också att miktionslista kologer, som i 21 procent av fallen bifogade miktionslista. De En optimistisk tolkning är att minskningen av barnmor-.
Statsminister island

Tidsmiktion – tid för att kissa första decilitern. Tolkning av tidsmiktion.

Glasgow Coma Scale – GCS – för bedömning av vakenhetsgrad. Miktionslista är ett hjälpmedel för att avgöra orsaken till nokturi och i vissa fall kan grundåkomman, såsom hjärtsvikt och sömnapné, behandlas. Om andra orsaker, se Faktaruta 3, till nokturi kan uteslutas, kan behandling med desmopressin övervägas vid nattlig polyuri 32.
Övervintra vinranka i växthus

Miktionslista tolkning silverbackens skola
ekonomiprogrammet inriktningar
tidrapportering projekt app
besiktningsman hus kostnad
gis study material pdf
är du inte riktigt fisk
sos samtal drottninggatan

Created Date: 9/4/2018 10:45:20 AM

Teorin kan förklara varför en aktör inte följer den gängse tolkningen av ett problemområde.