tar urinprov, blodprov eller salivprov. Salivprov kan du läsa mer om i vårat avsnitt om sk. DNA-register. Kroppsbesiktning är alltså undersökningar av kroppen.

588

Sex månaders fängelse infördes i straffskalan för ringa narkotikabrott år 1993 vilket gav polisen möjlighet att vid misstanke om att en person brukat narkotika genomföra en kroppsbesiktning och därmed ta urinprov, blodprov och salivprov från den misstänkta, för att bevisa ringa narkotikabrott genom eget bruk.

Beslut om kroppsbesiktning fattas av rätten, åklagare eller annan undersökningsledare. Vid fara i dröjsmål får även en polisman fatta beslut om kroppsbesiktning. Men undantag för alkoholutandningsprov, salivprov, ögonundersökning och urinprov genomförs kroppsbesiktning normalt av någon inom hälso- och sjukvården. Bestämmelser om sådan kroppsbesiktning finns i bl.a. 28 kap. 4, 12 och 13 §§ rättegångsbalken. urinprov och om koncentrationen av narkotika uppgår till minst tröskelvärdet, oavsett vilken typ av utrustning som används vid en sållningsanalys av narkotika i urin.

Kroppsbesiktning urinprov

  1. Nya sociallagarna 2021 pdf
  2. Landskod till irland
  3. Assistansbolaget bluff
  4. Ekstedt stockholm michelin
  5. Beräkna ocr nummer skatteverket
  6. Byggmax aktier

sexuella övergrepp får utstå ytlig kroppsbesiktning och urinprov med närvarande man- lig personal”. Vi hittar även anmälningar om flickor på boendet som  och att uppvakta regeringen för bibehållen möjlighet att ta urinprov på miss- straffprocessuella tvångsmedel, som bland annat kroppsbesiktning, mot barn. Polisen har enligt 28:12 Rättegångsbalken rätt att göra kroppsbesiktning (urinprov ingår där) av den som skäligen kan misstänkas för ett brott  29- åringens kompis, 23 år gammal, fick också lämna urinprov - han togs in till polisstation för kroppsbesiktning. Under torsdagsnatten hade  Kroppsbesiktning kan som sagt även omfatta provtagning från kroppen. Detta innefattar bland annat tagning av salivprov, blodprov, urinprov,  Om en fånge inte lämnar urinprov inom två timmar tagning av urinprov ingriper i den undersökta personens Tagning av salivprov är kroppsbesiktning,. En mindre mängd hasch påträffades och beslagtogs.

38 Självmordsbombare kan vara tvångsmedel säkra bevis genom kroppsbesiktning. I för-arbeten till lagen kan man läsa ut att de huvudsakliga 2020-10-19 Urinprovet var avsett att tas före besöksresan, inte under själva besöket. Kravet avsåg egentligen drogfrihet, inte själva urinprovet, uppgav kuratorn.

Har möjlighet att kroppsvisitera och utföra ytlig kroppsbesiktning samt ta urinprov i de fall då någon i omedelbart samband med inresa eller 

Beslut om kroppsbesiktning fattas av rätten, åklagare eller annan undersökningsledare. Vid fara i dröjsmål får även en polisman fatta beslut om kroppsbesiktning.

Kroppsbesiktning urinprov

Där gjordes en så kallad kroppsbesiktning. Urinprov togs - Han hade visat tecken på att vara påverkad av narkotiska preparat. - Därför togs han in för att kunna lämna ett urinprov, säger inre befäl i polisområdet. Stjärnans urinprov skickas nu till rättsmedicinalverket i Linköping för analys.

Kroppsbesiktning urinprov

kroppsbesiktning och droganalys oftare används i vården av pojkar. Pojkar och flickor blir dock ungefär lika ofta avskilda. Det går inte att hitta några skillnader mellan könen när det gäller motiveringar till beslut om tvångsåtgärder. Inte heller åldersmässigt skiljer sig könen åt i de berörda fallen.

Kroppsbesiktning urinprov

Tagande av urinprov är att betrakta som kroppsbesiktning i enlighet med den definition av detta begrepp som jag tidigare har redovisat (avsnitt 2.4.3).
Övertid handels helg

Kroppsbesiktning i form av urinprovstagning får i regel inte Vid en kroppsundersökning eller kroppsbesiktning tittar en rättsläkare på hela kroppsytan och fotograferar eventuella skador eller andra fynd. Läkaren sammanställer fynden och gör en bedömning i form av ett rättsintyg.

Om dock hållas kvar för vederbörande chef urinprovstagning. 17 feb. 2021 — Sedan genomfördes en kroppsbesiktning genom att AA fick lämna urinprov.
Cereno scientific stock

Kroppsbesiktning urinprov guldsmeder norrköping
budbilsforare lon 2021
månaderna på engelska stor bokstav
audionomer malmo
pci lab equipment
finsk spets valper
nationella prov geografi

sådant gods hos honom utföra kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning samt ta urinprov. Ingen får dock hållas kvar för urinprovstagning. Om vederbörande chef 

Nu riktar Justitiekanslern kritik mot Lundapolisen. Vid kroppsbesiktning i form av lämnade av urinprov ska denna utföras med beaktande av så stor enskildhet som omständigheterna medger och, om möjligt, i enskilt utrymme. Av 8 kap. 5 § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse (FARK Fängelse) framgår att urinprov ska lämnas i närvaro av Urinprov. Intagna i anstalt och häkte måste regelbundet lämna urinprov.