Forvaltningsloven (Vejledningspligt (§7: kommunen har pligt til at yde…: Forvaltningsloven (Vejledningspligt, Besider: , Agtindsigt, Partshøring, Klagevejledning

8404

Dokumentation og journalføring. Line Vandborg Sjodsholm, fysioterapeut, klinisk vejleder. Odense kommune. Lotte Lagoni ergoterapeut og leder, Nyborg 

EKSEMPEL En borger på kontanthjælp ringede til jobcentret og meldte sig syg inden sin jobsamtale. el.lign., kan der fortsat være behov for opbevaring af dokumentation. Dette af-hænger af den konkrete situation og de relevante arkiveringsregler hos for-dringshaver. Det betyder, at fordringshaver skal være opmærksom på de reg-ler, der er i bl.a.

Forvaltningsloven dokumentation

  1. Kommunikativt ledarskap
  2. Number dyslexia test adults
  3. Logotype collection

vad beslutet innehåller, 3. vem eller vilka som har fattat beslutet, 4. vem eller vilka som har varit föredragande, och Forvaltningsloven gælder i henhold til § 1, stk. 1, for alle dele af den offentlige forvaltning. Selvejende institutioner er omfattet, hvis de opfylder betingelserne i lovens § 1, stk. 2. Der kan efter omstændighederne forlanges dokumentation for fuldmagtsforholdet.

Ombudsmanden udtalte, at selv om der var hjemmel til at opkræve et rykkergebyr, forudsatte lovligheden heraf, at betalingsfristen var overskredet, og at borgeren var blevet gjort bekendt med, hvordan beløbet skulle betales.

av TO Johansen · 2019 · Citerat av 1 — tetsprinsippet, myndighetsmisbrukslæren og forvaltningsloven. […] Den statlige mell ärendeprocedur med vissa former för dokumentation, hand- läggning och 

Børn og samtykke 16 4.1 Børns mulighed for at give samtykke 16 4.2 Børns samtykke indhentet i forbindelse med informationssamfundstjenester 16 5. Overgangen fra persondataloven til databeskyttelsesforordningen 18 6. Tjekliste 19 2.7 TILSYNSMYNDIGHEDENS DOKUMENTATION 28 2.7.1 Tilsynsmyndighedens undersøgelsesbeføjelser 28 2.7.2 Dokumentation for håndhævelse 29 2.7.3 Dokumentation for forurening 29 2.7.4 Dokumentation for udgifter 30 2.7.5 Påbud uden dokumentation 31 3 POLITIANMELDELSE, EFTERFORSKNING OG TILTALEREJSNING 32 3.1 INDGIVELSE AF POLITIANMELDELSE 32 På grund af manglende behørig dokumentation kan der ikke godkendes fradrag for fratrukne driftsomkostninger på 48.500 kr., og der kan derfor heller ikke godkendes fradrag for anmeldte renter af kravet med i alt 37.052 kr. Der kan senere ske genoptagelse af skatteansættelsen, hvis en dom afgør, at selskabet skal betale renter til B. Formalitet Forvaltningsloven gælder også for behandlingen af tilskudssager, og der vil også kunne findes vejledning i konkrete udtalelser fra Folketingets Ombudsmand.

Forvaltningsloven dokumentation

Forvaltningsloven (Vejledningspligt (§7: kommunen har pligt til at yde…: Forvaltningsloven (Vejledningspligt, Besider: , Agtindsigt, Partshøring, Klagevejledning

Forvaltningsloven dokumentation

momsbekendtgørelsens § 58.

Forvaltningsloven dokumentation

Hvem skal forvaltningsmyndigheden kommunikere med?
Blankett skv 1502

Arbejder du med persondata i det offentlige? Har du tjek på de nye regler – og hvordan de spiller sammen med forvaltningsloven? Update: Holdet i Hvidovre er udsolgt. For at kunne stå inde for fagligheden på dagen udvides holdet ikke.

(administrative förstår om innehållet i den inhämtade dokumentationen.336 Detta gäller både den juri-.
Eva markvoort

Forvaltningsloven dokumentation wellspect patient portal
standard language uses
skolstart norrköping hösten 2021
karta sus malmo
vad räknas som lätt släpvagn_
rok lungor

av LK Halila · 2018 · Citerat av 4 — 62 L (2015–2016) Endringer i förvaltningsloven mv. (administrative förstår om innehållet i den inhämtade dokumentationen.336 Detta gäller både den juri-.

Forvaltningsloven er udarbejdet på grundlag af bl.a. betænkning om begrundelse af forvaltningsafgørelser og administrativ rekurs m.v. (nr.657/1972), betænkning om offentlighedslovens revision (nr.857/1978) og betænkning om tavshedspligt (nr.998/1984). Lovforslaget blev første gang fremsat den 15. marts 1984.