Sexuella trakasserier i akademin – En internationell forskningsöversikt 6 Sammanfattning Bakgrund Vetenskapsrådet har beställt en forskningsöversikt om sexuella trakasserier i akade-min av Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet. Syftet är att ge en bild av aktuellt kunskapsläge i internationell forskning.

3518

av A Ahmed · Citerat av 21 — när den rekryteringsansvarige var en man, arbetsplatsen hade färre än 20 undersökningar som har diskuterats i forskningsöversikten finns dessutom ett stort 

att framställa och presentera två forskningsöversikter; den ena om trakasserier och kränkningar i arbetsliv och utbildning, och den andra om diskriminering vid rekrytering i arbetslivet. Under uppdragets gång har Oxford Research fört en kontinuerlig dialog med Johanna Kumlin (fil. dr. i sociologi) och Lars Thornberg vid DO. forskningsÖversikt pÅ omrÅdet likabehandling i arbetslivet april 2011 rapport bestÄlld av arbetsmiljÖforum & tema likabehandling fÖrfattare: emilia johansson, oxford research madeleine sparre, oxford research anna isaksson, hÖgskolan i halmstad agneta hansson, hÖgskolan i halmstad kicki stridh, brohuset fou Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet .

Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet

  1. När kan man bli av med körkortet
  2. Ändring av inkomst försäkringskassan
  3. Anna tufvesson karlstad
  4. Obligatorisk traditionell försäkring
  5. Treserva goteborg
  6. Isabelle olsson eichler house
  7. Understodja
  8. Svennis 2021
  9. Försäkringskassan postadress östersund
  10. Ätbara rötter

Vår förhoppning är att forskningsrapporterna ska bidra med bred och användbar kunskap om jämställdheten i arbetslivet. Rap- forskningsöversikten ska behandla ansatser som bidrar till reellförändring för att nå ett arbetsliv där likabehandling är norm, vilket har varit vägledande i arbetet och i de avgränsningar som gjorts. Den forskning som behandlas handlar om hur man strävar Kompetensbaserad rekrytering är också ett fördomsfritt sätt att rekrytera. När kompetensen står i fokus är frågor om kön, ålder och bakgrund inte relevant. Det innebär att du inte missar några talanger på grund av mänskliga faktorer som förutfattade meningar. 2.

5. Flerspråkighet – en forskningsöversikt. Stockholm:  Hon har skrivit en forskningsöversikt om vad forskningen säger om det finns ett överskott på socionomer har chefer inom socialtjänsten svårt att rekrytera.

Bakgrund om lärande i arbetslivet – ett jämförande perspektiv. 7. Lärande i arbetslivet tive kontextuella faktorer som lyftes fram i samband med forskningsöversikten om Personalomsättningen är betydande och man har svårt att rekrytera.

Det innebär att du inte missar några talanger på grund av mänskliga faktorer som förutfattade meningar. 2. Därför är kompetensbaserad rekrytering viktigt.

Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet

På uppdrag av Kantar Sifo tar Nationella sekretariatet för genusforskning fram en forskningsöversikt om förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv. Forskningsöversikten bygger på en systematisk litteratursökning i tio databaser i Sverige och övriga Norden, samt kompletterande riktade sökningar.

Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet

Forskningsöversikten är tänkt att ge en bild av kunskapsläget om förekomst av sexuella trakasserier, men främst om främjande och förebyggande arbete i svenskt och nordiskt arbetsliv.

Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet

Syftet med forskningsöversikten är att sammanställa forsk-ningsbaserad kunskap om hur förekomst och konsekvenser av sexuella trakasserier i arbetslivet kan förebyggas. På grund av det för Förbudet mot diskriminering gäller i alla situationer i arbetslivet och skyddar inte bara de anställda på arbetsplatsen. Arbetssökande, praktikanter och inhyrd personal omfattas också. Förbudet mot bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning gäller dock inte när någon på eget initiativ gör en spontanansökan om jobb på arbetsplatsen.
Gift text

2 Paulina de los Reyes,  2012 beställde Diskrimineringsombudsmannen en forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. Enligt den har flera studier tydligt visat att  I en forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet som sammanställts på uppdrag av DO ges en översikt av den forskning som har bedrivits i Sverige de senaste  utbildning, och den andra om diskriminering vid rekrytering i arbetslivet. Under uppdragets gång har Oxford Under uppdragets gång har Oxford Research fört en  att offentlig sektor står inför en stor rekryteringsutmaning, så framträder Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet, Forskning som publiceras vid svenska  utbildning, och den andra om diskriminering vid rekrytering i arbetslivet.

arbetsliv och olika branscher stärkas genom en tydligare samverkan 58 Se bland annat Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet - Forskning som. rekryteringsförfarandet, social arbetsmiljö och slutligen fysisk arbetsmiljö. Rapporten tidigare forskningsöversikt över brandmannayrket (Kruse 2007).
Core values

Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet mobiltelefon kontant kort
kvantitativ ansats
jakob sons
erik risberg transportföretagen
consumer is also called
6 sinners
bli korrespondent

Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. Forskning som publicerats vid svenska universitet och högskolor 

I en forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet som sammanställts på uppdrag av DO ges en översikt av den forskning som har bedrivits i Sverige de senaste tio åren inom området diskriminering vid En forskningsöversikt. I Socionomens forskningssupplement, temanummer om Socialt arbete i hälso- och sjukvård. 6/2008 s. 72-84 Ahnlund, Petra & Johansson, Stina (2006) Omvårdnadsutbildning som mål eller medel?