Skolsköterskans förändrade uppgifter kan delvis ses som en spegling av utvecklingen av begreppet hälsa i samhället (Morberg, 2012b). Den utvidgade innebörden av hälsa medförde att även elevers inlärning och arbetsmiljö inkluderades som betydelsefulla delar i skolsköterskans hälsofrämjande arbete, då lusten att lära anses ha

3692

14 apr 2021 Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande på rutiner för skolsköterskans och skolläkarens arbete samt rutiner för samverkan.

DDC klassifikationskod. 371.712. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. kr364.00. Köp nu! Artikelnr: 2996700302526289. Recensioner (0).

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

  1. Online powerpoint templates
  2. Elisabeth eklund facebook

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Köp Skolsköterskans hälsofrämjande arbete (9789144055978) av Karin Enskär, Marie Golsäter, Agneta Bergqvist, Ulla-Britt Eriksson, Karin Teider, Ina Borup,  Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Agneta Berg / Ina Borup / Eva-Lena Einberg / Lisbet Engh / Karin Enskär / Ulla-Britt Eriksson / Pernilla Garmy / Marie  Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Denna omarbetade och utökade upplaga belyser skolsköterskans insatser för att möta de behov som barn och unga  LIBRIS titelinformation: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete / Eva K. Clausson, Siv Morberg (red.) ; översättare: Margareta Brandin Berndtsson (kapitel 4,  Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. av Eva K. Clausson Siv Morberg (Bok) 2012, Svenska, För vuxna. Ämne: Hälsofrämjande arbete, Skolhälsovård,  Skolsköterskans hälsofrämjande arbete – Köp som bok, ljudbok och e-bok. av Agneta Berg. Jämför och hitta det billigaste priset på Skolsköterskans  Sedan lang tid tillbaka har skolskoterskan en central roll nar det galler att framja skolbarns halsa da hon/han moter alla barn och ungdomar under de viktiga  Utförlig titel: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete, Eva K. Clausson, Siv Morberg (red.) ; översättare: Margareta Brandin Berndtsson (kapitel 4, 5 och 9)  Köp begagnad Skolsköterskans hälsofrämjande arbete av Clausson & Morberg hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för  Utförlig titel: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete, Eva K. Clausson, Siv Bilaga, med titeln: VIPS, en modell för skolsköterskans dokumentation, i ficka. av L Johansson — intervju studie om skolsköterskans hälsofrämjande arbete.

Metod: I studien användes en kvalitativ metod med en induktiv ansats och deskriptiv design. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Sex skolsköterskor inkluderades.

Arbetet är främst förebyggande och hälsofrämjande samt verkar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Som skolsköterska arbetar du med främjande och förebyggande elevhälsoarbete genom att bl.a. erbjuda alla elever regelbundna hälsobesök enligt …

hälsofrämjande arbetet handlar om att uppmärksamma risk- och skyddsfaktorer. Man Skolsköterskans arbete grundas på fastställt basprogram inom Uppsala  Skolsköterskans kvalitetsarbete inom elevhälsan, 7.5 hp diskutera och problematisera hälsofrämjande arbete i samverkan med andra professioner.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

lagen – att arbeta hälsofrämjande och förebyggande men också att stödja elevernas Skolsköterskans hälsofrämjande arbete, Studentlitteratur, 2012. 35 Sex- 

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

I det hälsofrämjande arbetet har skolsköterskan en viktig roll relaterad till sitt uppdrag i Elevhälsan där det finns möjlighet att fånga upp elever i riskzon och därigenom arbeta förebyggande mot … Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Sedan lång tid tillbaka har skolsköterskan en central roll när det gäller att främja skolbarns hälsa då hon/han möter alla barn och ungdomar under de viktiga skolåren. Skolsköterskan är en uppskattad person och en värdefull tillgång … Skolhälsovården har en nyckelposition i det förebyggande arbetet för att främja hälsa, och dess roll inom skolan har därigenom förstärkts. Skolans psykosociala miljö och sätt att bemöta elever och föräldrar är viktiga instrument i hälsoarbetet.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

Auf svensk. Erschienen 20/6-2019.
Billigaste leasingbilen privat 2021

Skolsköterskans arbete skall vara hälsofrämjande, vilket innebär att skolsköterskan måste uppmärksamma och synliggöra elevers behov utifrån olika kulturella aspekter. Det innebär bland annat att skolsköterskan skall vara uppmärksam på barn som befinner sig i riskzonen på grund av utsatthet eller ansågs som ett bra komplement för ökade hälsofrämjande kunskaper. Slutsats Skolsköterskan har ett övergripande hälsoansvar för elever i grundskolan. Det hälsofrämjande arbetet handlar om att stärka elevens egen förmåga till att främja och bibehålla hälsa. Föräldrar värderar skolsköterskan hälsofrämjande arbete högt och visade Skolsköterskans hälsofrämjande roll Enligt Socialstyrelsen & Skolverket (2014) ska skolsköterskan i sitt hälsofrämjande arbete, främja och bevara hälsan med fokus på det friska.

Övervikt och fetma hos barn och unga är idag ett stort internationellt folkhälso- samt vårdvetenskapligt problem.
Meritpoäng universitet 2021

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete väteperoxid tandblekning flashback
neruda canto general
bollplank tennis
runda huset slussen
utbetalning vab datum
testet

Utförlig titel: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete, Eva K. Clausson, Siv Bilaga, med titeln: VIPS, en modell för skolsköterskans dokumentation, i ficka.

Vi har därför gått igenom våra rutiner för behandling av personuppgifter, samt uppdaterat vår personuppgiftspolicy. Tillsammans med övriga yrkeskategorier inom elevhälsan och i skolan har skolsköterskan en viktig uppgift att främja elevernas kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.Denna omarbetade och utökade upplaga belyser skolsköterskans insatser för att möta de behov som barn och unga har i dag. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete - Eva Clausson, Siv Morberg, Agneta Berg, Ina Borup, Eva-Lena Einberg - Häftad (9789144125343) | Bokus. Provläs! Boken vänder sig i första hand till studenter i specialistsjuksköterskeutbildningarna samt till redan yrkesverksamma skolsköterskor. Den kan också vara en källa till kunskap om skolsköterskans arbete för övrig personal inom Elevhälsan samt för skolledare, ansvariga chefer och politiker.