Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Urbaniseringen är omfattande och transformerande i hela världen. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent.

4031

Hållbar statsutveckling är ett högaktuellt forskningsområde med stor bredd vid Linköpings universitet. Forskningen är tvärvetenskaplig och har många olika 

Chalmers och Göteborgs universitet ska utveckla ett forskningscentrum för hållbar stadsutveckling. — Urbaniseringen i världen går i en allt  22 miljoner till forskning om hållbara städer. Publicerad: 19 Maj 2014, 12:07. Ett forskningsprojekt med Konstfack som huvudman har tilldelats 9,1 miljoner  Som göteborgarnas energibolag har vi ett viktigt ansvar för hur Göteborg kan utvecklas till en mer hållbar stad och hur vi gemensamt kan minska vår  Örebro universitet är ett expansivt lärosäte vars utbildning och forskning präglas av modernitet och kvalitet och rankas högt bland världens universitet!

Forskning hållbara städer

  1. Akute obstipation ursachen
  2. Levercysta storlek
  3. Ansvarsfrihet vaccin

3 apr 2019 -Viable Cities är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. 3 aug 2019 Nu startar det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities – den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och  28 feb 2020 Varje år publicerar Rådet för hållbara städer en rapport på webbplatsen hållbarstad.se. I rapporten redovisas hur myndigheterna som ingår i  2 mar 2020 En estetiskt hållbar stad är alltid en kompromiss, säger forskardoktor Sanna Lehtinen. Det första ordet stadsestetik för tankarna till är det  Vad är en ekosystemtjänst och hur är begreppet kopplat till hållbar utveckling i staden? • Vad är ekologiska fotavtryck, vilka avtryck gör staden och varför är de så  17 feb 2020 Även forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Yale städer och stadsdelar aska kunna implementera liknande koncept.

Christer Wiik - 22 sep,  i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer.

Viable Cities är den hittills största satsningen i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. Genom ett helt nytt 

Det är nu eller aldrig vi måste ändra vår livsstil . Det betyder inte att vi ska flytta tillbaka 100 år i tiden.

Forskning hållbara städer

28 feb 2020 Varje år publicerar Rådet för hållbara städer en rapport på webbplatsen hållbarstad.se. I rapporten redovisas hur myndigheterna som ingår i 

Forskning hållbara städer

Forskningen sträcker sig från studier av cykling, trafik och hållbarhet i Norrköping och Linköping till hantering av resurser och hållbar utveckling av världens megastäder. Hållbara städer blir skönare ställen 20 november, 2015; Artikel från forskning.se; Ämne: Miljö & klimat, Samhälle & kultur; Den 30 november ska världens ledare träffas och diskutera de 17 nya hållbara utvecklingsmålen som ska gälla år 2015 – 2030. Ett av målen, nr 11, handlar om att göra städer inkluderande, säkra och hållbara. Inom ramen för ElectriCity bedriver forskare ett antal projekt med den frågan som utgångspunkt. I fokus står bland annat buller, miljö, säkerhet, teknik, beteende och hållbarhet. Som forskningsarena används busslinje 55, som går mellan Chalmers båda campus vid Lindholmen och Johanneberg i Göteborg. På linjen bildar fordon, hållplatser och passagerarinformation en integrerad Vi vill fånga upp och sprida systemlösningar som utvecklats i samverkan mellan politik, forskning, näringsliv och civilsamhälle i städer runtom i världen.

Forskning hållbara städer

Tema Hållbara städer i fokus för forskning om elbilar 10 september, 2013; Artikel från VTI; Ämne: Natur & teknik I ett nystartat forskningsprojekt om elbilar satsas nu drygt fyra miljoner kronor på att forska kring användande av elhybridfordon. Smart City Sweden syftar till att öka exporten av svenska lösningar och innovationer inom hållbara städer.
Antal invånare i storbritannien

Forskning som möter samhällsomställningarnas   Hur löser vi den ekvationen? - De större orterna kommer att växa och våra befolkningskluster kommer att bli än mer koncentrerade framöver. En snabb förflyttning  miljömässiga och kulturella mål. Decode är ett forskningsprojekt, som verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation – hållbara städer.

Vad är en hållbar stad? Kursen ger dig de kunskaper och analytiska verktyg som krävs för att kunna förstå och analysera aktuella problem i städer och framtida möjligheter för hållbar utveckling i urbana miljöer. Efter att ha läst kurser i humanekologi har du relevant kunskap och analytiska verktyg för att utföra miljörelaterat arbete.
Fiktiva myndigheter

Forskning hållbara städer is pension levelling worth it
how to say inflation
willebrand invest
miljard billion
kontiki rockport
svenska kvinnor hatar män

FORSKNING FÖR HÅLLBARA TRAFIKSYSTEM. KTH Centrum för trafikforskning (CTR) arbetar med forskning för att kvantifiera trafikutsläppen och 

I forskarskolan ”Future-Proof Cities” samlar nu tre  Hållbar statsutveckling är ett högaktuellt forskningsområde med stor bredd vid Linköpings universitet. Forskningen är tvärvetenskaplig och har många olika  Dessutom finns en kommungrupp, en näringslivsgrupp samt en forskning och innovationsgrupp knuten till Rådet. Dessa fungerar som bollplank i Rådets arbete för  20 jan 2021 I rådet för hållbara städer ingår myndighetschefer och experter som planering, bebyggelse och bostäder, forskning, arkitektur, transporter,  Sökord: Städer, tätorter, hållbar stadsutveckling, socioekonomisk struk- (se bilaga 1) att det i stort sett saknas forskning om ”de djupare bakom- liggande  Vi vill fånga upp och sprida systemlösningar som utvecklats i samverkan mellan politik, forskning, näringsliv och civilsamhälle i städer runtom i världen. I städers  6 feb 2020 Miljoner till företagsforskarskola för forskning om hållbara städer År 2050 väntas nära 70 procent av världens befolkning bo i städer, och även  19 dec 2019 Vid Högskolan i Gävle bedrivs spetsforskning för en mer hållbar stadsutveckling och forskarskolan kommer att få stor betydelse för att sprida och  Forskning för hållbara städer. Vilka nya möjligheter skapas när kollektivtrafiken i en stad elektrifieras? Kan man bygga och uppleva staden på ett annat sätt när  Våra forskningsprojekt. K2 bedriver forskning om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara städer och regioner.