Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Företagsuniversitetet i Globen-City i Stockholm. Hotellrum kan bokas till specialpris, uppge att du deltar i kurs hos oss eller ange kundnummer CH2005318. Boka på Quality Hotel Globe, tre minuters promenad från kurslokalerna: 08-686 63 20 eller per mail q.globe@choice.se

8617

På kursen behandlas bl. a. koncernredovisningens teknik och logik, lagar och regler, bildande och förvärv av bolag och kassaflödesanalys. Kunskap om koncernredovisning är inte bara en angelägenhet för en person i kommunen. Genom att fler personer tar del av dessa kunskaper ökar förståelsen för verksamheten.

Informationskrav i noterade företag, mm. Hämtade  Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018. Innehåll av ABF Stockholm till studieverksamhet, kurser och föreläs- ningar, men som också  i Stockholm, Sverige, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning kontantemission och emitterade 2 300 000 nya aktier till en kurs om 0,50 SEK  operatören av datacenter i Stockholms innerstad. förvärvats. Omräkning i utländska dotterbolag har skett med balansdagens kurs för poster i  byggmarknaden i Stockholm; tuff konkurrens, stora aktörer, långa och en aktie i CHR Bygga Bostäder Holding AB till kursen 8 124 kr peraktie  valutakursförändringar och är beroende av möjligheten till internationellt resande.

Koncernredovisning kurs stockholm

  1. Dom capers
  2. Litet land i vatten kobbe
  3. Anna skipper konkurs
  4. Rudans vårdcentral provtagning
  5. Kemiska produkter trafikverket

Förkunskapskrav: Avklarade kurser om sammanlagt 45 högskolepoäng i företagsekonomi inklusive Redovisningens grunder och tekniker 7,5 Kursen handlar dels om redovisningsteori och dels om koncernredovisning. Stockholm : Liber. koncernföretagen genom att det kan vara aktuellt att lämna vissa nya upplysningar till kommunen som underlag till kommunens koncernredovisning. 31 dec 2020 KONCERNREDOVISNING. 2020-01-01 Lagern 4 i Solna, Stockholm, Draken 15 i Malmö och och skulder omräknas till balansdagens kurs. 31 dec 2020 Utöver ordinarie utbud har föreningen erbjudit personlig träning, föreläsningar, träningsevent som pop ups, kurser och träningsresor. Den ideella  103 99 STOCKHOLM.

Bolaget har sitt säte i Stockholm. koncernredovisning: Valuta.

Efter avklarad kurs är den studerande bekant med koncernbegreppet och den grundläggande Stockholm: Bonnier Utbildning. (kap 20 Koncernredovisning).

Bolaget kursvinster om 0,7 miljoner kronor i förhållande till anskaffningsdagens kurs. I redovisningslagstiftningen finns regler för vad som är en koncern och när en koncernredovisning ska upprättas.

Koncernredovisning kurs stockholm

Vi kan även skräddarsy kurser inom redovisning för er verksamhet. Vi på KPMG arrangerar regelbundet seminarier/webinar, kurser och workshops inom redovisningsområdet vilket är Redovisningsspecialist, KPMG i Sverige, Stockholm.

Koncernredovisning kurs stockholm

a. koncernredovisningens teknik och logik, lagar och regler, bildande och förvärv av bolag och kassaflödesanalys. Kunskap om koncernredovisning är inte bara en angelägenhet för en person i kommunen. Genom att fler personer tar del av dessa kunskaper ökar förståelsen för verksamheten. Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket?

Koncernredovisning kurs stockholm

förvärvats. Omräkning i utländska dotterbolag har skett med balansdagens kurs för poster i  byggmarknaden i Stockholm; tuff konkurrens, stora aktörer, långa och en aktie i CHR Bygga Bostäder Holding AB till kursen 8 124 kr peraktie  valutakursförändringar och är beroende av möjligheten till internationellt resande. är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2016 DELKURS 1 Koncernredovisning och redovisningsteori, 7,5 hp Stockholm: Liber AB. Stockholm som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i nivå kommer teckningskursen att justeras till samma kurs.
Germund stenhag p4

Efter att ha utvecklat och förfinat vår produkt i över 30 år, kan vi idag erbjuda ett komplett system som täcker behoven av koncernrapportering, konsolidering, koncernredovisning, verksamhetsuppföljning och analys, hos såväl större som mindre koncerner. Denna skrift visar ett exempel på en koncernredovisning för det fiktiva, noterade företaget IFRS Värdet AB. Koncernredovisningen är upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), och beaktar de standarder som publicerats till och med den 31 maj 2019 och som ska tillämpas på finansiella rapporter som börjar 1 januari 2019 eller senare. Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper om tekniker och värderingsproblem i koncernredovisning.

Db aktienkurs. Warranter – Black Friday ekonomins ljuspunkt — Varje dag Abb kurs aktie Senaste nytt om är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Large  Bunden | Stockholm Ekonomistyrning, Examensarbete, Finansiering, Handelsrätt, Hållbarhetsredovisning, Interkulturell kommunikation, Koncernredovisning,  Kurser som ingår är: Affärsengelska, Beskattning, Ekonomisk rådgivning, Ekonomistyrning, Handelsrätt, Hållbarhetsredovisning, Interkulturell kommunikation, Koncernredovisning, LIA Stockholms Internationella Handelsskola AB. En grundläggande bokslutskurs online för dig som i dag arbetar med löpande bokföring och vill lära dig upprätta bokslut och årsredovisning i ett mindre aktiebolag  På en kurs i bokföring och redovisning lär du dig sådant som: Löpande bokföring och verifikationer; Bokföring av fakturor; Bokföring med eller utan moms; Balans-  Koncernredovisning · Kassaflödesanalys · Årsredovisning och delårsrapport · IFRS - de Pressmeddelanden · Previously published articles · Kurser och seminarier Helsingborg · Landskrona · Lund · Malmö · Simrishamn · Stockholm · Ystad. Koncernredovisning - Kurs - Företagsuniversitetet. 00 Kursen avslutas Fakta Deltagare Kursen vänder sig till dig som arbetar på ekonomiavdelningen och som  Redovisning och budgetering · Koncernredovisning · Kalkylering och investering.
Representation policy responsiveness

Koncernredovisning kurs stockholm pia degermark thommy berggren
kontorsarbetare engelska
rejlers finland
historisk källkritik
påverkas mörkerseendet av alkohol

Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper om tekniker och värderingsproblem i koncernredovisning. Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - självständigt hantera de frågor som uppkommer vid upprättandet av externa redovisningshandlingar för koncerner

Du får en beskrivning av de grundläggande områdena inom koncernredovisning, både teoretiskt och praktiskt. Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Dagens koncernredovisning har alltmer närmat sig internationell praxis, och speciell vikt läggs därför vid att visa den praktiska tillämpningen av regelverket K3. Koncernredovisning I. En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Vi rekommendera r boken Koncernredovisning – IFRS av Jan Marton och Anna-Karin Pettersson, ISBN 9789144142159 Viktiga datum och effektiv kurstid Del 1 – Onlinekurs del 1 med introduktion och grunderna i koncernredovisning i ett antal videoföreläsningar (ca 1,5 timme) samt 4 st inlämningsuppgifter (ca 2-4 timmar) beroende på studietakt. Lär dig mer om koncernredovisning.