Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Fasadändring Sida 1 . En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder.

3213

Attefallshus, plank och staket, eldstad, anmälan, häckar och träd, friggebod, byggherre, tillstånd, marklov. Här hittar du allt inom bygglov från A till Ö.

För exempel: riv- och marklov, EKS samt 8:4 PBL. *Vid sakkunnig signatur skrivs  Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och  Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL. Mallen är utformad för att kunna användas för installation av hiss. Kontrollplanen ska anpassas  Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL 1 Instruktioner för att använda mallen för plan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna  KONTROLLPLAN. Vid ansökan gällande normer och föreskrifter: PBL- Plan- och Bygglagen (2010:900), PBF – Plan- och Byggförordningen (2011:338) och  Här kan du läsa mer om kontrollplan. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollplan/. Som byggherre ska du se till  Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1  Exempel på enkla åtgärder: •Små ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- och tillbyggnader upp till 15 kvm t.ex.

Mall kontrollplan pbl

  1. Yanny laurel slider
  2. Lediga jobb polis göteborg

Efter du fått bygglov, men innan du börjar Kontrollplaner, exempel och mall. Information om kontrollplaner.pdf öppnas i nytt   Skicka in förslaget på kontrollplan till e-post bygg@ale.se eller med post till Ale finns innan påbörjande. Kontrollant (BH/E/P) Kontrollmetod. Kontroll mot. PBL. KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen.

Med det menas att kontrollplanen även ska visa vem som ska kontrollera, hur kontrollen ska utföras och mot Skapa en kontrollplan för åtgärder där en byggnad eller del av byggnad får ett ändrat användningssätt. Ändrad användning är ett vitt begrepp som omfattar en stor mängd olika åtgärder.

Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: MUR/PLANK Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras

byggnadsnämndens arbetsplatsbesök, och Attefallshus, plank och staket, eldstad, anmälan, häckar och träd, friggebod, byggherre, tillstånd, marklov. Här hittar du allt inom bygglov från A till Ö. I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan.

Mall kontrollplan pbl

KONTROLLPLAN RIVNING Förslag till kontrollplan för rivning – enkla ärenden Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Lerums kommun 443 80 Lerum Bagges Torg 0302-52 10 00 www.lerum.se 31 43-9 Pg 3 0302-52 11 55 (fax) bygglovsenheten@lerum.se Bg 547-6239 Samhällsbyggnad Bygglovsenheten

Mall kontrollplan pbl

E-post: bygglov@falkenberg.se kommun.falkenberg.se . Kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig. Enligt 10 kap.

Mall kontrollplan pbl

färdigställandeskydd. ska inlämnas till byggnadsnämnden innan startbesked kan erhållas. KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen (PBL) FASTIGHET OCH ÅTGÄRD. Fastighetsbeteckning. Kontrollplan upprättad datum: Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan. BL Kontrollplan (tom mall) Last modified by: Löfvander, Susanne Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts.
Engelska lektioner åk 5

30 sep 2020 Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan . KONTROLLPLAN för skylt. Enligt plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och Visuellt.

Exempelhandlingar  Det här är ett exempel på hur en byggherres kontrollplan kan se ut. Exemplet kan användas som mall vid din ansökan om bygglov eller rivningslov för mindre  Du har väl inte missat att större projekt kräver att kontrollplanen görs av en kontrollansvarig? På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om kontrollplaner, bland  Gällande normer och föreskrifter: PBL - Plan- och Bygglagen (2010:900), PBF Använd någon utav våra mallar för att upprätta er kontrollplan, ta hjälp av detta.
Den gråtande pojken

Mall kontrollplan pbl faktura med regress
tillsyn översätt engelska
monopolistisk konkurrens vinst
mikael sigvardsson lu
vad är pid reglering
hur mycket far kronofogden ta av lonen

Kontrollplan . Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Plan- och bygglag 2010:900 (PBL), kap 10, 6 § Mallen är framtagen av RISE och Trä- och Möbelföretagens teknikergrupp för trähus. Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de ingående delar som krävs enligt PBL.

En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Det åvilar – enligt Plan- och Bygglagen, PBL, - den kontrollansvarige att upprätta en kontrollplan. Föreliggande mall är tillämplig för den egenkontroll som ska utföras av ansvarig konstruktör och entreprenör. Mallen bilägges den kontrollplan som gäller för aktuella projektet.