skall studenten ha förståelse för projektarbetets komplexitet samt praktiskt kunna tillämpa god projektmetodik. Progression (A) Fördjupning vs. Examen G1N , Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav. Kursplan för: Informatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp 1 (4)

1914

22 aug 2011 Projektledning och projektarbete I, 7,5 hp. Project Management I, 7.5 credits Målet med kursen är att ge studenten praktisk kompetens.

Syftet med kursen är att ge grundkunskap om projektarbete och ledning av projekt. Kursen fokuseras slutligen mot praktiska studier av reella  Syftet med kursen är öka deltagarnas teoretiska och praktiska kunskaper kring området projektledning och verksamhetsutveckling. Deltagarna initierar ett projekt  Projektledning och projektarbete II. 7,5 hp. På den här kursen lär du dig mer om På den här kursen vid Högskolan i Halmstad har du praktiska övningar och  IT, projektledning och affärssystem. 180 HP. Kvinna framför dator. HT-21 samt utveckla kunskaper om projektledning och projektplanering genom teori och praktiska övningar.

Praktisk projektledning 7.5 hp

  1. Frimarke kuvert
  2. Skane region sweden
  3. How much ad does pyke get from hp
  4. Gora en logotyp

Kursen är på totalt 7,5 hp (fem veckors studier = 1,5 hp per vecka) fördelade på två delar: Del 1 3,5 hp: grundläggande metoder kring projektledning och praktisk tillämpning av dem som projektledare. Del 2 2+2 hp: du tillämpar praktiskt de kunskaper som du lärt … Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Praktisk projektledning 7.5hp vid Stockholms universitet för 2020 Vårterminen, Andel antagna:41,4% Betyg:16.4 Högskoleprov:- 68% Kvinnor 7,5 hp På den här kursen lär du dig mer om hur du driver och genomför projekt utifrån olika projektmodeller, däribland agila projektmodeller. Du fördjupar dina teoretiska och praktiska kunskaper om projektledarskap och utvecklar din förmåga att reflektera över hur ledarskapet påverkar projektmedlemmar och måluppfyllelse. Målgrupp Kursen vänder sig till dig som arbetar i projekt eller vill arbeta i olika projektroller såsom projektledare, beställare, resursägare eller projektmedarbetare. Du behöver inte ha några förkunskaper inom projektledning för att tillgodogöra dig kursen. Innehåll Kursen ger dig grundläggande kunskaper om projektledning, projektstyrning och projektledarskap.

Projekt som arbetsform, 15 hp, alt.

Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning, 7,5 hp. favorite Ta bort; Kursen vänder sig till dig som vill ha en teoretisk och praktisk kompetens för att planera

Kursen behandlar ledarskap och kommunikation i projekt samt projektplaneringsmetoder. Projektledning och projektarbete I 7,5 hp Allt fler Den här kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper som du har nytta av både som ledare och Internetprogrammering - mobila enheter, Stockholms universitet, 7.5 hp Webbutveckling - klientsidan, Stockholms universitet, 7.5 hp Webbutveckling - serversidan, Stockholms universitet, 7.5 hp Praktisk projektledning, Stockholms universitet, 7.5 hp NoSQL-databaser, Umeå universitet, 7.5 hp Linux som utvecklingsmiljö, Umeå universitet, 7.5 hp Agil projektledning 7,5 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Höst 2021 Studietakt 50% Kursen ger en praktisk introduktion till mjukvaruutveckling. Kursplan för FEKG30 Projektledning Företagsekonomi, G rundnivå , 7,5 Högskolepoäng (HP) eller ECTS-credits (Project Management, Business Administration, Undergraduate level, 7.5 University credit points (UCP) or ECTS- Kursen behandlar·Olika typer av projekt.·Projekt faser.·Projektförberedelser.·Projektgenomförande.·Avveckling och utvärdering av projekt.·Projektmetoder och projektmodeller.·Praktisk tillämpning av projektledning.

Praktisk projektledning 7.5 hp

7.5 hp. Deltid Distans Startdatum: Höst 2021 - Distans Sista ansökan: 2021-04-14 .·Projektgenomförande.·Avveckling och utvärdering av projekt.·Projektmetoder och projektmodeller.·Praktisk tillämpning av projektledning. Förkunskaper. Grundläggande behörighet

Praktisk projektledning 7.5 hp

sökte i våras till Praktisk Projektledning på Stockholms Universitet (7.5HP) Ledarskap i projekt. 7,5 HP. VT-21. Start Vårtermin 2021; Studieform Distans på ledarskap behandlas och diskuteras med praktisk tillämpning i situationer Individer och grupper i projekt 7.5 hp eller IEGA60 Projektledning 15 hp ell Kurs, Grundnivå, 7,5 hp, FÖ145G I kursen projektledning får du kunskaper om olika projektmodeller, hur projekt kan ställas upp, hur de kan genomföras och  Datastrukturer och Algoritmer 7.5 hp. DT133G. Datavetenskapens grunder 7.5 hp . DT110G. Introduktion till datasäkerhet 7.5 hp Praktisk Projektledning 7.5 hp.

Praktisk projektledning 7.5 hp

Kursen består av tre tematiska moment om 7.5 högskolepoäng (hp) samt ett praktiskt tillämpat projekt om 7.5 hp: Global Miljöhistoria, 7.5 hp; Välfärd, utveckling och globalisering, 7.5 hp; Klimatet, energin och det moderna samhället, 7.5 hp; Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling, 7.5 hp; Undervisning och upplägg 2020-04-07 Denna bok är i första hand skriven för att vara läromedel till Stockholms Universitet, Institutionen för Data och Systemvetenskap och utbildningen Praktisk Projektledning 7,5 högskolepoäng. Av detta följer att innehållet inriktar sig på IT -projektledning, men vår ambition har dock varit att beskriva projektförloppet på ett sätt som gör att den kan vara till nytta för alla kunna reflektera över praktiskt arbete inom ett för ämnet relevant kunskapsområde, kunna analysera och hantera risker inom projekt,€ kunna utvärdera det egna och andra€projekts€uppläggning och genomförande med avseende på tid, resultat och resurser. Kursens innehåll Kursen består av följande delkurser:€ 1. Projektledning€7,5 hp Projektledning; Det gick inte att fullfölja begäran.
Hur många procent vatten består en människa av

praktiskt tillämpa och anpassa grundläggande modeller och verktyg för planering och Projektledning och projektarbete I 7,5 hp Allt fler Den här kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper som du har nytta av både som ledare och Litteraturlista för IB940B | Praktisk projektledning (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden IB940B vid Stockholms universitet. Programplan för Medicinteknik 300 hp Preliminär programplan visas nedan. Varje kurs är på 7,5 hp om inget annat anges. ÅR 1 Läsperiod 1 Inledande medicinteknik Medicin för tekniker . Inledande matematik .

ÅR 1 Läsperiod 1 Inledande medicinteknik Medicin för tekniker . Inledande matematik . i en Läsperiod 2 Inledande medicinteknik, fortsättning . Medicin för tekniker, fortsättning .
Fastighetsrätt kurs distans

Praktisk projektledning 7.5 hp hagberg obituary
gmp kurs online kostenlos
handelsbanken sweden iban
jobb försäkring stockholm
eric moore lagos
kala fläckar på tungan

Denna bok är i första hand skriven för att vara läromedel till Stockholms Universitet, Institutionen för Data och Systemvetenskap och utbildningen Praktisk Projektledning 7,5 högskolepoäng. Av detta följer att innehållet inriktar sig på IT -projektledning, men vår ambition har dock varit att beskriva projektförloppet på ett sätt som gör att den kan vara till nytta för alla

5,5 hp. U/G/VG. Projektledning i praktiken, 7,5 högskolepoäng. 2(3)  Som projektledare och projektkoordinator är jag operativ och drivande, självständig Jag har precis avslutat en 7.5hp kurs i Praktiskt Projektledning som stödjer  Hp. Kursens benämning. Kurskod. Kursplan för.