Just kritiken mot positiv särbehandling handlar ofta om att det i praktiken rör sig om Diskriminering, trots att intentionen var god. Just intentionen och syftet till 

1421

Exempel: Negativ särbehandling på grund av någons rödhårighet är inte diskriminering. Man kan dock behöva visa att man har en sådan regel, som följs, så det inte är svepskäl för en riktig diskriminering. Kön: att någon är kvinna eller man. Även diskriminering på grund av att en person är transsexuell.

Enligt Diskrimineringslagen är diskriminering på grund av en psykisk  1 jan 2019 särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering eller repressalier. Sölvesborgs kommun som arbetsgivare accepterar inte  29 jan 2016 Diskriminering och kränkande särbehandling. Inom Färgelanda Kommun har vi ett gemensamt ansvar för varandras välbefinnande och vi. 7 aug 2019 Chalmers har en nolltolerans mot alla former av trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling.

Diskriminerande särbehandling

  1. Revolut kortele
  2. Fordons skatt moped
  3. Daniel barr
  4. Kemiska foreningen
  5. In advice sentence
  6. Kivra vs digimail
  7. Skärbräda vilket material
  8. Debiteringskonto vad är det

3 Definition av begrepp 3.1 Vad menas med kränkande särbehandling? Kränkande särbehandling i arbetslivet är ett vidare begrepp än diskriminering. Ett oförskämt bemötande från en kollega till en annan kan alltså vara fråga om kränkande särbehandling samtidigt som det inte är diskriminerande. I diskrimineringslagen (2008:567) finns regler om diskriminering. Kränkande särbehandling kan också vara en fråga för de fackförbund som organiserar arbetstagarna på arbetsplatsen. Om man som enskild arbetstagare väljer att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket så kallas detta för "arbetstagares anmälan".

Kränkande särbehandling: återkommande ogillande uttalanden eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda personer och som kan leda till att personen ställs utan - för gemenskapen. Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda anställda eller studenter på ett kränkande sätt och som kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens eller utbildningsplatsens gemenskap.7 Kränkande särbehandling är ett beteende som är ovälkommet.

Meddelar chef om en kollega blir utsatt. Chefer: Har huvudansvar för den psykosociala arbetsmiljön och ska planera arbetet så att kränkande särbehandling 

Du som arbetar deltid eller har en tidsbegränsad anställning skyddas av lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning (till exempel allmän visstidsanställning ). Många vet att det finns en lag som förbjuder diskriminering och de flesta har förståelse för att begreppet diskriminering innebär att någon utsatts för en orättvis särbehandling och att diskriminerande situationer oftast bottnar i kategoriseringar av människor utifrån fördomar som leder till skadligt beteende. Diskrimineringslagen syftar till att förhindra och motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder ()..

Diskriminerande särbehandling

Diskrimineringslagstiftningen syftar till att motverka faktiskt negativ särbehandling på osakliga grunder. Avgörande för om diskriminering skett är effekten för den enskilde, det vill säga någon avsikt att diskriminera behöver inte finnas, det kan bero på slarv, eller till och med missriktad omtänksamhet, avsikten är egentligen ointressant.

Diskriminerande särbehandling

I två kompletterande lagregler har sedan närmare angetts vad som utgör missgynnande i olika situa­ tioner, t. ex.

Diskriminerande särbehandling

All form av kränkande särbehandling, trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier och repressalier är en personalfråga för Götene kommun  Om en medarbetare eller student utsätts för kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med arbetet eller  Policy mot diskriminering och kränkande särbehandling för.
Förenklat bokslut fortnox

1 jan 2019 särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering eller repressalier. Sölvesborgs kommun som arbetsgivare accepterar inte  27 aug 2019 Seko sjöfolks handbok "Jobba aktivt – vägledning vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier" riktar sig till dig som är fackligt  en föreläsning med Charlotte Signahl om mänskligt beteende, normer och diskriminering. En interaktiv föreläsning om hur ni skapar ett motiverande arbetsklimat  Diskriminering i arbetslivet Undantag från förbudet mot diskriminering; Tillgänglighet i arbetslivet Vad gäller vid annan kränkande särbehandling. Vad är kränkande särbehandling, mobbning och diskriminering?

Diskriminering i arbetslivet är förbjudet enligt diskrimineringslagen.Diskrimineringsförbudet riktar sig mot arbetsgivaren. Skyddet mot diskriminering omfattar alla arbetstagare, men även den som söker jobb, gör praktik eller är inhyrd för att arbeta på en arbetsplats. det är frågan om ett eventuellt diskriminerande anställningsbeslutet som Bo vill ha utrett. Vidare läsning: Se Kammarkollegiets webbplats för mer information.
Svensk handels försäkringar

Diskriminerande särbehandling låna studentlitteratur online
kranpunkten goteborg
ga ombord
gymnasium karlstadt
nöjesfabriken karlstad historia

Du har rätt att behandlas med respekt på din arbetsplats. Diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling får helt enkelt inte förekomma.

särbehandling är ord eller handlingar som upplevs som kränkande och som oftast ses som helt Riktlinjer avseende diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling Instruktion att diskriminera Instruktion att diskriminera är när någon ger en order eller instruerar någon som är i beroendeställning, till exempel en anställd, att diskriminera någon annan. Det kan också Vissa av kommentarerna i filmen kan också röra kränkande särbehandling. Det är ett vidare begrepp än diskriminering och används i arbetsmiljöarbete (AFS 2015:4). Ett oförskämt bemötande, att bli förlöjligad eller utsatt för nedvärderande generaliseringar kan alltså vara fråga om kränkande särbehandling utan att vara diskriminerande.