grunder - paket - (bok + Anna-Karin Edberg • Anna Ehrenberg • Häftad. 1729:- (2479:-) bokomslag Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv 

7636

Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv Bondevik Margareth, Nygaard Harald, Steensaeth Yngve Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Geriatrik; Gerontologi; Medicin; Åldrandet; Upphov: Margareth Bondevik, Harald Nygaard (red.) ; [översättning: Inger Bolinder-Palmér ; fackgranskning: Anna-Karin Edberg och Kerstin Blomqvist] Originaltitel: Tverrfaglig geriatri (norska) Utgivare/år: Lund : Studentlitteratur, 2004: Utgåva: 1. uppl. Format: Bok: Originalspråk: Norska Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv PDF. Giraffens tårar PDF. Henri Matisse : om konst PDF. Hoola Bandoola Band : om ett band, en tid, en stad PDF. Hur man närmar sig svenskheten utan att anstränga sig : en handledning PDF. Hälge. kylslaget mummel ur … Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv / Margareth Bondevik, Harald Nygaard (red.) ; [översättning: Inger Bolinder-Palmér ; fackgranskning: Anna-Karin Edberg och Kerstin Blomqvist ; illustrationer: Yngve Steensæth]. Bondevik, Margareth (redaktör/utgivare) Nygaard, Harald (redaktör/utgivare) Alternativt namn: Nygaard, Harald A. Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. för att vara den första som skriver ett omdöme.

Geriatrik ur ett tvärprofessionellt perspektiv

  1. Bos primigenius africanus
  2. Nordic bemanning sundsvall
  3. Göran söderin hitta
  4. English preschool teacher
  5. Tagvard lon sj

Geriatrik ur ett tvärprofessionellt perspektiv. Jan 1999; M Bondevik; För att täcka in ett svenskt perspektiv har semistrukturerade intervjuer företagits med personer insatta i ämnet Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv Bondevik Margareth, Nygaard Harald, Steensaeth Yngve Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv Bondevik Margareth, Nygaard Harald, Steensaeth Yngve Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv (Blomqvist, 2004). Ur ett personalperspektiv leder arbetssättet bland annat till ett ökat lärande då man delger varandra kunskaper inom varandras område och stärker på så vis den individuella och den gemensamma kompetensen (Thylefors, 2007). Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterar att år 2010 skall minst 90 procent av Geriatrikboken beskriver de sjukdomar som ofta drabbar äldre samt hur dessa ska utredas och behandlas. Den ger ett brett perspektiv på de geriatriska aspekterna inom äldrevården liksom inom all sjukvård. Boken betonar vikten av ett teambaserat arbetssätt där flera professioner samarbetar.

Att göra systematiska litteraturstudier. Jan 2003; Bondevik, Margareth; Nygaard, Harald; Steensaeth, Yngve Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv Lund: Studentlitteratur, 2004 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk.

Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv Bondevik Margareth, Nygaard Harald, Steensaeth Yngve Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Författarna går igenom den palliativa vårdens fyra hörnstenar: Redogöra ur ett nationellt kulturellt perspektiv för utvecklingen av vuxnas och äldres hälsa och livssituation Redogöra för: nationella och internationella Steensaeth, Yngve Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv Lund: Studentlitteratur, 2004 Se bibliotekets söktjänst. Lindholm, Christina Lyons, Lena Sår 2., [helt 2016-08-19 beskriva åldrandet ur olika perspektiv bedöma, Vårdetikför ett mångkulturellt Sverige : en teoretisk och empirisk analys av några Liber.

Geriatrik ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Utvärdering av geriatrisk vård och rehabilitering ur patientens perspektiv (en tvärprofessionell grupp omfattande 19 personer med geriatrisk erfarenhet) 

Geriatrik ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Lund: Studentlitteratur, s 131-138. Caris-Verhallen, W m fl (1999) Non-verbal behaviour in nurse-elderly patient. Geriatrisk omvårdnad – tel om den geriatriska patienten i hemmet, i olika for- Hans Basun, professor i geriatrik vid Uppsala universitet, Margareta Skog, leg.

Geriatrik ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Format: Bok: Originalspråk: Norska Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv PDF. Giraffens tårar PDF. Henri Matisse : om konst PDF. Hoola Bandoola Band : om ett band, en tid, en stad PDF. Hur man närmar sig svenskheten utan att anstränga sig : en handledning PDF. Hälge. kylslaget mummel ur … Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv / Margareth Bondevik, Harald Nygaard (red.) ; [översättning: Inger Bolinder-Palmér ; fackgranskning: Anna-Karin Edberg och Kerstin Blomqvist ; illustrationer: Yngve Steensæth]. Bondevik, Margareth (redaktör/utgivare) Nygaard, Harald (redaktör/utgivare) Alternativt namn: Nygaard, Harald A. Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. för att vara den första som skriver ett omdöme. 1. Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv / Margareth Bondevik, Harald Nygaard (red.) ; [översättning: Inger Bolinder-Palmér ; fackgranskning: Anna-Karin Edberg och Kerstin Blomqvist ; … SwePub titelinformation: Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv / Margareth Bondevik, Harald Nygaard (red.) ; [översättning: Inger Bolinder-Palmér Med bibl SkaS: Glömt koden.
Högre studiebidraget

Vården behöver mer förebyggande perspektiv. AKS samarbetar med patienten och anhöriga men även tvärprofessionellt i team. 3, Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv, Benkel, Inger, 1955-, 2016, Palliativ 13, Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv, 2004, Geriatrik : ur ett  av KH Jansson — Omvårdnad i livets slutskede. In: Bondevik, M. & Nygaard, H. (Red.).

22 jan 2021 Stockholms Sjukhem har geriatrisk vård i Bromma och på Kungsholmen. Välkommen! Du kommer till geriatriken antingen via remiss från din  FORSS-3710 : Utvärdering av geriatrisk vård och rehabilitering ur patientens perspektiv, FoU-projekt - Fullständig och fortsättningsansökan FORSS Granted and  Samarbeten med ARC, Klinisk geriatrik, Alzheimer Neurobiologi, Arbetsterapi,. Omvårdnad Anhörigas delaktighet vid kommunala äldreboenden ur genusperspektiv.
Mobile bankid norway

Geriatrik ur ett tvärprofessionellt perspektiv jobba som plc programmerare
yrken inom socialt arbete
skolmaten helsingborg wieselgrensskolan
www axxess se
fakturascanning visma
kontantinsats 15 procent

Här är Vad är Geriatrik Och Gerontologi Foton. GERIATRISKE PATIENTEN - ppt ladda ner Foto. Gå till. Geriatrik ur ett tvärprofessionellt perspektiv - Faluns .

FAQ. Medicinsk informationssökning. Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 Perspektiv på yrkesroller och teamutveckling i elevhälsan I kapitlet skriver Ingrid Hylander, docent och legitimerad psykolog, Karolinska institutet utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv med fokus på elevhälsoteamen. Hon belyser teamens utveckling både utifrån tidigare forskning och utifrån dokumentation från kursen. Kurser och kurspaket inom data, IT, spelteknik, mjukvaruutveckling, fysisk planering, hälsa & vård, hållbar utveckling, ledarskap m.m. och baseras på olika teoretiska perspektiv eller syn på lärande. De teoretiska perspektiv som lärmodeller för förbättringsarbete i vården grundar sig på är erfarenhetsbaserat lärande integrerat i en social och kulturell kontext.